وبلاگ

اسکن و طراحی کفی طبی

0000-00-00 00:00:00
Nullam euismod commodo

ت کفی های طبی که به روش اسکن کامپیوتری ساخته می شوند بسیار بالا می باشد . چون ساخت این کفی ها

نوشته شده توسط : مدیریت

افتادگی مچ پا یا دراپ فوت و ارتزFoot-Up

2016-01-12 15:25:50
Nullam euismod commodo

دراپ فوت یا افتادگی مچ پا در نتیجه آسیب های عصبی از جمله آسیب عصب پرونئال ایجاد می شوند و فرد حین راه افتادن پنجه پای خود را روی زمین می کشد و قادر به بلند کردن پنجه ها از روی زمین و حرکت مچ پا به سمت بالا نمی باشد. دراپ فوت یا افتادگی مچ پا در نتیجه آسیب های عصبی از جمله آسیب عصب پرونئال ایجاد می شوند و فرد حین راه افتادن پنجه پای خود را روی زمین می کشد و قادر به بلند کردن پنجه ها از روی زمین و حرکت مچ پا به سمت بالا نمی باشد.دراپ فوت یا افتادگی مچ پا در نتیجه آسیب های عصبی از جمله آسیب عصب پرونئال ایجاد می شوند و فرد حین راه افتادن پنجه پای خود را روی زمین می کشد و قادر به بلند کردن پنجه ها از روی زمین و حرکت مچ پا به سمت بالا نمی باشد.

نوشته شده توسط : مدیریت

افتادگی مچ پا یا دراپ فوت و ارتزFoot-Up

2014-09-16 10:21:48
Nullam euismod commodo

راپ فوت یا افتادگی مچ پا در نتیجه آسیب های عصبی از جمله آسیب عصب پرونئال ایجاد می شوند و فرد حین راه افتادن پنجه پای خود را روی زمین می کشد و قادر به بلند کردن پنجه ها از روی زمین و حرکت مچ پا به سمت بالا نمی باشد.

نوشته شده توسط : مدیریت

صافی کف پای بزرگسالان اکتسابی

2014-09-16 09:38:34
Nullam euismod commodo

سیب یا بد عملکردی تاندون تیبیال خلفی که در ناحیه پشت ساق وجود دارد (PTTD) منجر به صافی کف پای اکتسابی در بزرگسالان می شود که همراه با ازبین رفتن قوس کف پا شده و باعث درد در پاها، اندام تحتانی و ساق پا و کمردرد و... می شود.

نوشته شده توسط : مدیریت

صافی کف پای بزرگسالان اکتسابی

2014-09-16 09:37:25
Nullam euismod commodo

سیب یا بد عملکردی تاندون تیبیال خلفی که در ناحیه پشت ساق وجود دارد (PTTD) منجر به صافی کف پای اکتسابی در بزرگسالان می شود که همراه با ازبین رفتن قوس کف پا شده و باعث درد در پاها، اندام تحتانی و ساق پا و کمردرد و... می شود.

نوشته شده توسط : مدیریت

ارتزهای درمانی و ضایعه نخاعی

2014-08-16 10:39:40
Nullam euismod commodo

انواع ضایعات نخاعی به طور کل می توان ضایعات نخاعی را با توجه به عوارض مختلف در اندام های فوقانی (دست ها) وتحتانی (پا ها) در دوسطح کلی تقسیم کرد

نوشته شده توسط : مدیریت

ارتزهای درمانی و ضایعه نخاعی

2014-08-16 10:38:30
Nullam euismod commodo

انواع ضایعات نخاعی به طور کل می توان ضایعات نخاعی را با توجه به عوارض مختلف در اندام های فوقانی (دست ها) وتحتانی (پا ها) در دوسطح کلی تقسیم کرد

نوشته شده توسط : مدیریت

خار پاشنه

2014-06-14 10:48:54
Nullam euismod commodo

ﺩﺭ ﮐﻒ ﭘﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺳیای ﺧﺎﺹ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﺎﺳیای ﭘﻼﻧﺘﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﻮئیم ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻗﻮﺱ ﮐﻒ ﭘﺎ است. ﺍﯾﻦ ﻓﺎﺳیا بر ﺍﺛﺮ انجام ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﺸﺶ ﻁﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ باعث ﺭﺷﺪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺍﺿﺎﻓﯽ شود ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺭ ﭘﺎﺷﻨﻪ معروف است.

نوشته شده توسط : مدیریت

خار پاشنه

2014-06-14 10:47:38
Nullam euismod commodo

ﺩﺭ ﮐﻒ ﭘﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺳیای ﺧﺎﺹ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﺎﺳیای ﭘﻼﻧﺘﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﻮئیم ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻗﻮﺱ ﮐﻒ ﭘﺎ است. ﺍﯾﻦ ﻓﺎﺳیا بر ﺍﺛﺮ انجام ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﺸﺶ ﻁﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ باعث ﺭﺷﺪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺍﺿﺎﻓﯽ شود ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺭ ﭘﺎﺷﻨﻪ معروف است.

نوشته شده توسط : مدیریت
بارگزاری
HAMID NAJAFI +98-9127153329