دانلود اطلاعاتدانلود کتاب برای دانشجویان و کارشناسان

دانلود کتاب برای دانشجویان و کارشناسان

در این بخش کتاب های اختصاصی مربوط به بیومکانیک ،آناتومی و ارتوپدی قابل دانلود می باشد.

دانلود کتاب های مفید برای عموم

دانلود کتاب های مفید برای عموم

در این بخش کتاب های مفید مربوط به سلامت و به خصوص ارتوپدی قابل دانلود می باشد.

دانلود فیلم های ورزشی اصلاحی

دانلود فیلم های ورزشی اصلاحی

در این بخش فیلم های حرکات ورزشی اصلاحی مربوط به بیماری های ارتوپدی قابل دانلود می باشد.

دانلود حرکات ورزشی اصلاحی

دانلود حرکات ورزشی اصلاحی

در این بخش تصاویر و PDF حرکات ورزشی اصلاحی مربوط به بیماری های ارتوپدی قابل دانلود می باشد.

HAMID NAJAFI +98-9127153329