ارتزهای اندام تحتانی و بریسانواع بریس سکته مغزی و افتادگی مچ پا

انواع بریس سکته مغزی و افتادگی مچ پا

رخی از بیماران پس از سکته مغزی دچار فلج قسمتی از بدن و اندام می شوند که این بیماران نیازمند

صافی کف پا در کودکان

صافی کف پا در کودکان

وقتی گفته می شود صافی کف پا دارید که قوس سمت داخل کف پاها پهن شده باشد...

ساخت کفی طبی صادقیه

ساخت کفی طبی صادقیه

کفی طبی باید بر اساس مشکل فرد ساخته شود و اینکه صرفا یک کفی قوس دار آماده...

پیچ خوردگی مچ پا

پیچ خوردگی مچ پا

پیچ خوردگی مچ پا شایع ترین آسیب مچ پا است که درد مزمن و طولانی مدت در این ناحیه ...

آرتروز زانو ، کفی طبی و زانوبند طبی

آرتروز زانو ، کفی طبی و زانوبند طبی

آرتروز در مفصل زانو نسبت به سایر مفاصل شایع تر است. در افراد مسن، زنان...

ژنو والگوم یا پا ضربدری و بریس

ژنو والگوم یا پا ضربدری و بریس

نووالگوم یا پا ضربدری در دوران کودکی به طور شایع دیده می شود...

ژنو واروم یا زانوی پرانتزی

ژنو واروم یا زانوی پرانتزی

ژنوواروم یا پا پرانتزی در دوران کودکی به طور شایع دیده می شود. در اغلب موارد بیماری زمینه ای ...

افتادگی مچ پا یا دراپ فوت و ارتز فوت آپ

افتادگی مچ پا یا دراپ فوت و ارتز فوت آپ

دراپ فوت یا افتادگی مچ پا در نتیجه آسیب های عصبی از جمله آسیب عصب پرونئال ایجاد می شوند.

HAMID NAJAFI +98-9127153329