دانلود فیلم های ورزشی اصلاحیخار پاشنه، پلانتار فاشیاتیست،علت،و درمان

خار پاشنه، پلانتار فاشیاتیست،علت،و درمان

ﺩﺭ ﮐﻒ ﭘﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺳیای ﺧﺎﺹ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﺎﺳیای ﭘﻼﻧﺘﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﻮئیم ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﺠﺎﺩ خار پاشنه هست. درمان خارپاشنه نیاز به استفاده از کفی طبی و صندل طبی مخصوص دارد و با انجام ورزش های خارپاشنه و استفاده از کفی طبی مخصوص طول دوره درمان کاهش می یابد. در فایل زیر فیلم ورزش های خار پاشنه قرار داده شده است.

فیلم ورزش های اصلاحی اسکولیوز

فیلم ورزش های اصلاحی اسکولیوز

فیلم ورزش های اصلاحی اسکولیوز

HAMID NAJAFI +98-9127153329