وبلاگ

ارتزهای درمانی و ضایعه نخاعی

2024-03-29 02:25:45
Nullam euismod commodo

ارتزهای درمانی و ضایعه نخاعی

 

انواع ضایعات نخاعی

به طور کل می توان ضایعات نخاعی را با توجه به عوارض مختلف در اندام های فوقانی (دست ها) وتحتانی (پا ها) در دوسطح کلی تقسیم کرد .

انواع سطح ضایعه نخاعی

 • ضایعه درسطح مهره های سینه ای وپایین تر

چنانچه  ضایعه درسطح مهره های سینه ای وپایین تر از آن اتفاق افتد,باعث فلج در اندام های تحتانی (Paraplegia) می شود که درنتیج فرد قادر به حرکت پاها نمی باشد. این نوع از ضایعه نخاعی می تواند باعث اختلالاتی نیز در عملکرد روده ,مثانه , اعمال جنسی ,عمل عضلات سینه وشکم گردد.

 • ضایعه درناحیه نخاع گردنی

چنانچه ضایعه درناحیه نخاع گردنی اتفاق افتد منجر به فلج در دو دست و دو پا (quadriplegia) می شود. در این صورت فرد علاوه بر اینکه قادر به حرکت پا نمی باشد, نمی تواند از دست وبازوهایش نیز همچون گذشته استفاده کند.

چهار هدف کلی تجویز ارتزها بیماران ضایعات نخاعی

 • حفظ ثبات بدن و تعادل
 • بهبود عملکرد و بازگشت به زندگی و حداکثر استقلال در انجام کارهای روزمره
 • جلوگیری از ایجاد انحراف های ثانویه در اندام ها
 • جلوگیری از عوارض بستری های طولانی مدت

در اینجا توضیحاتی اجمالی در مورد ارتز های مخصوص بیماران ضایعه نخاعی آورده شده است :

1-ارتزهای اندام فوقانی برای بیماران ضایعات نخاعی

هدف از تجویز ارتزهای اندام فوقانی در این بیماران جلوگیری از انحراف اندام، بازگشت عملکرد و رساندن بیمار به استقلال نسبی در زندگی روزمره می باشد.

ارتزهای درمانی و ضایعه نخاعی ضایعات نخاعی اندام های فوقانی اندام های تحتانی •	ضایعه درناحیه نخاع گردنی ارتزهای استاتیک  ارتزهای داینامیک بهبود عملکرد و انحراف ارتزهای دسته استاتیک ارتزهای ستون فقرات برای میلواکی و ژاکت تنه ارتزهای اندام تحتانی برای بیماران ضایعات نخاعیامروزه ارتزهای اندام فوقانی که در این بیماران استفاده می شوند به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

ارتزهای استاتیک برای حفظ پوسچر و وضعیت اندام در این بیماران استفاده می شوند و ارتزهای داینامیک برای بهبود عملکرد و انحراف مورد استفاده قرار می گیرند.

ارتزهای دسته استاتیک از قبیل Ratchet WHO Wristdriven WHO ثبات و حرکت لازم را تامین می کند و به این طریق استقلال بیشتری را در زندگی روزمره برای این بیماران فراهم می کنند.

 

 

2-ارتزهای ستون فقرات برای بیماران ضایعات نخاعی

ارتزهای درمانی و ضایعه نخاعی ضایعات نخاعی اندام های فوقانی اندام های تحتانی •	ضایعه درناحیه نخاع گردنی ارتزهای استاتیک  ارتزهای داینامیک بهبود عملکرد و انحراف ارتزهای دسته استاتیک ارتزهای ستون فقرات برای میلواکی و ژاکت تنه ارتزهای اندام تحتانی برای بیماران ضایعات نخاعیارتزهای درمانی و ضایعه نخاعی ضایعات نخاعی اندام های فوقانی اندام های تحتانی •	ضایعه درناحیه نخاع گردنی ارتزهای استاتیک  ارتزهای داینامیک بهبود عملکرد و انحراف ارتزهای دسته استاتیک ارتزهای ستون فقرات برای میلواکی و ژاکت تنه ارتزهای اندام تحتانی برای بیماران ضایعات نخاعیدرمان ارتزی ستون فقرات در بیماران ضایعات نخاعی بیشتر جهت حفظ ثبات تنه و کمک به روند درمانی ناتوانی بیمار به کار می رود. در این بیماران با توجه به محل ضایعه، حاد یا مزمن بودن ضایعه و بی ثباتی احتمالی ناحیه ای از ستون فقرات برای ایجاد ثبات از ارتزهایی نظیر فیلادلفیا و Four poster و جهت اصلاح دفورمیتی ها از ارتزهایی نظیر میلواکی و ژاکت تنه استفاده می شود.

 

3- ارتزهای اندام تحتانی برای بیماران ضایعات نخاعی

هدف از تجویز ارتزهای اندام تحتانی برای این بیماران ثبات بخشیدن به مفاصل اندام تحتانی هنگام راه رفتن و ایستادن، قرار دادن اندام در وضعیت عملکردی مناسب و در نهایت کمک به راه رفتن بیمار است ارتزهای تجویزی در این بیماران بطور معمول عبارتند از  HKAFO, KAFO,AFO

۴-ارتزهایی که امکان reciprocal gait را فراهم می سازند

    پاراواکر: ویژگی این ارتز به گونه ای است که سبب می شود بیمار تحت تاثیر نیروی گرانشی ساق را بالا آورده و با نوسان جلو بیاورد.

A.RGO توسط این مکانیسم، توانایی حرکت افزایش خواهد یافت. مهمترین ویژگی این ارتز این است که امکان بلند شدن بیمار از وضعیت نشسته و بالعکس ( نشستن از حالت ایستاده ) بدون استفاده از دست ها جهت قفل کردن زانو را مقدور می سازد.

ارتوپدی فنی تکنوفوت 02144273862-09126758479

نوشته شده توسط : مدیریت
HAMID NAJAFI +98-9127153329