وبلاگ

افتادگی مچ پا یا دراپ فوت و ارتزFoot-Up

2016-01-12 15:25:50
Nullam euismod commodo

افتادگی مچ پا یا دراپ فوت و ارتزFoot-Up

علت و علایم دراپ فوت

دراپ فوت یا افتادگی مچ پا در نتیجه آسیب های عصبی از جمله آسیب عصب پرونئال ایجاد می شوند و فرد حین راه افتادن پنجه پای خود را روی زمین می کشد و قادر به بلند کردن پنجه ها از روی زمین و حرکت مچ پا به سمت بالا نمی باشد.

 

 

افتادگی مچ پا یا دراپ فوت ارتزFoot-Up افتادگی مچ پا آسیب های عصبی آسیب عصب پرونئال پنجه پای خود را روی زمین می کشد درمان ارتزی بریس کوتاه •	بهبود راه رفتن •	ایجاد گشتاور جهت بالا آوردن مچ پا •	عدم دیده شدن ارتز •	استفاده آسان در زیر کفش •	طراحی ارگونومیکی مطابق با وضعیت پا

درمان ارتزی

استفاده از ارتزهایی از قبیل AFO, Foot-up و بریس کوتاه جهت اصلاح راه رفتن ضروری می باشد .

ازجمله ارتزهای مفید ارتز Foot-up  می باشد که به راحتی قابل استفاده بوده و در زیر شلوار پنهان می شود.

 

 

ویژگی های ارتز Foot-up

 • بهبود راه رفتن
 • ایجاد گشتاور جهت بالا آوردن مچ پا
 • عدم دیده شدن ارتز
 • استفاده آسان در زیر کفش
 • طراحی ارگونومیکی مطابق با وضعیت پا

افتادگی مچ پا یا دراپ فوت ارتزFoot-Up افتادگی مچ پا آسیب های عصبی آسیب عصب پرونئال پنجه پای خود را روی زمین می کشد درمان ارتزی بریس کوتاه •	بهبود راه رفتن •	ایجاد گشتاور جهت بالا آوردن مچ پا •	عدم دیده شدن ارتز •	استفاده آسان در زیر کفش •	طراحی ارگونومیکی مطابق با وضعیت پاافتادگی مچ پا یا دراپ فوت ارتزFoot-Up افتادگی مچ پا آسیب های عصبی آسیب عصب پرونئال پنجه پای خود را روی زمین می کشد درمان ارتزی بریس کوتاه •	بهبود راه رفتن •	ایجاد گشتاور جهت بالا آوردن مچ پا •	عدم دیده شدن ارتز •	استفاده آسان در زیر کفش •	طراحی ارگونومیکی مطابق با وضعیت پاافتادگی مچ پا یا دراپ فوت ارتزFoot-Up افتادگی مچ پا آسیب های عصبی آسیب عصب پرونئال پنجه پای خود را روی زمین می کشد درمان ارتزی بریس کوتاه •	بهبود راه رفتن •	ایجاد گشتاور جهت بالا آوردن مچ پا •	عدم دیده شدن ارتز •	استفاده آسان در زیر کفش •	طراحی ارگونومیکی مطابق با وضعیت پا

نوشته شده توسط : مدیریت
HAMID NAJAFI +98-9127153329