وبلاگ

ورزش های کششی و قدرتی عضلات گردن

Nullam euismod commodo

ورزش های کششی و قدرتی عضلات گردن جهت آرتروز گردن

 

 

 

کشش عضلات ذوزنقه ای1

آرتروز گردن استئوآرتریت گردن فضای دیسک های بین مهره ای درد و خشکی گردن آسیب به گردن احساس درد گردن صدا دادن درد شانه و درد و احساس گزگز و سوزن سوزن ورزش های گردنی حرکات کششی گردنسر را به سمت چپ طوری خم کنید که گوش چپ به شانه چپ نزدیک شود. 10 ثانیه در این وضعیت بمانید. این کار را برای سمت مقابل انجام دهید.برای هر طرف 4 بار تکرار نمایید.

 

 

 

کشش عضلات ذوزنقه ای2

آرتروز گردن استئوآرتریت گردن فضای دیسک های بین مهره ای درد و خشکی گردن آسیب به گردن احساس درد گردن صدا دادن درد شانه و درد و احساس گزگز و سوزن سوزن ورزش های گردنی حرکات کششی گردنبه کمک دست ها تا جای ممکن سر را به سمت چپ خم کرده طوری که گوش چپ به شانه چپ نزدیک شود . 10 ثانیه در این وضعیت بمانید. این کار را برای سمت مقابل انجام دهید.برای هر طرف 4 بار تکرار نمایید.

 

 

 

 

کشش عضلات پشت گردن

آرتروز گردن استئوآرتریت گردن فضای دیسک های بین مهره ای درد و خشکی گردن آسیب به گردن احساس درد گردن صدا دادن درد شانه و درد و احساس گزگز و سوزن سوزن ورزش های گردنی حرکات کششی گردنسررا به جلو خم کرده و چانه خود را به سینه نزدیک نمایید. 10 ثانیه در این وضعیت بمانید. 5 بار تکرار نمایید.

 

 

 

 

 

آرتروز گردن استئوآرتریت گردن فضای دیسک های بین مهره ای درد و خشکی گردن آسیب به گردن احساس درد گردن صدا دادن درد شانه و درد و احساس گزگز و سوزن سوزن ورزش های گردنی حرکات کششی گردنچرخش گردن

سر را به طرفین بچرخانید تا به موازات شانه قرار گیرد و کشش ایجاد شود. 10 ثانیه در این وضعیت بمانید. این کار را برای سمت مقابل انجام دهید.برای هر طرف 4 بار تکرار نمایید.

 

 

 

 

آرتروز گردن استئوآرتریت گردن فضای دیسک های بین مهره ای درد و خشکی گردن آسیب به گردن احساس درد گردن صدا دادن درد شانه و درد و احساس گزگز و سوزن سوزن ورزش های گردنی حرکات کششی گردنتقویت عضلات گردنی بدون حرکت1

دست را جلوی پیشانی قرار داده و سپس با سر خود به دست نیرو وارد کنید. 10 ثانیه در این وضعیت بمانید.5 بار تکرار نمایید.

 

 

 

 

آرتروز گردن استئوآرتریت گردن فضای دیسک های بین مهره ای درد و خشکی گردن آسیب به گردن احساس درد گردن صدا دادن درد شانه و درد و احساس گزگز و سوزن سوزن ورزش های گردنی حرکات کششی گردنتقویت عضلات گردنی بدون حرکت2

دست را بالای گوش  قرار داده و سپس با سر خود به دست نیرو وارد کنید.10 ثانیه در این وضعیت بمانید. این کار را برای سمت مقابل انجام دهید.برای هر طرف 4 بار تکرار نمایید.

 

 

کشش ترکیبی

آرتروز گردن استئوآرتریت گردن فضای دیسک های بین مهره ای درد و خشکی گردن آسیب به گردن احساس درد گردن صدا دادن درد شانه و درد و احساس گزگز و سوزن سوزن ورزش های گردنی حرکات کششی گردنبا دست چپ مچ دست راست را گرفته و آن را بکشید . همزمان سر خود را به عقب برده و به سمت راست نگاه کنید. 10 ثانیه در این وضعیت بمانید. این کار را برای سمت مقابل انجام دهید.برای هر طرف 4 بار تکرار نمایید.

 

 

 

 

تقویت عضلات عمقی گردن

آرتروز گردن استئوآرتریت گردن فضای دیسک های بین مهره ای درد و خشکی گردن آسیب به گردن احساس درد گردن صدا دادن درد شانه و درد و احساس گزگز و سوزن سوزن ورزش های گردنی حرکات کششی گردنسر خود را روی بالش قرار داده و چانه خود را حتی الامکان به قفسه سینه نزدیک نمایید. 7 ثانیه در این وضعیت بمانید. 5 مرتبه تکرار کنید.

 

 

 

ارتوپدی فنی تکنوفوت : طراحی و ساخت انواع گردنبند و کمربند های طبی

02144273862

09126758479

نوشته شده توسط : مدیریت
HAMID NAJAFI +98-9127153329