وبلاگ

آرتروز زانو ، کفی طبی و زانوبند طبی

Nullam euismod commodo

آرتروز یا استئوآرتریت زانو

آرتروز در مفصل زانو تخریب غضروف مفصلی  آرتروز زانوی پرانتزی یا ضربدری داخل زانو مفصل بین کشکک و ران درد پا پرانتزی  فیزیوتراپی عضله چهارسران تزریق داخل مفصلی هیدروکورتیزون کفی طبی با لبه خارجی فشار از ناحیه داخل زانو زانوبندهای با بار یک طرفه کنترل ثبات زانو آرتروزآرتروز در مفصل زانو نسبت به سایر مفاصل شایع تر است. در افراد مسن، زنان و افراد چاق شایع است.

علت و آسیب شناسی

تخریب غضروف مفصلی به علتی نامعلوم منجر به آرتروز می شود. عواملی که باعث تسریع در تخریب غضروف مفصلی و آرتروز می شوند. شامل:

 • چاقی
 • شکستگی
 • پارگی منیسک
 • زانوی پرانتزی یا ضربدری و...

اغلب آرتروز در ناحیه داخل زانو ایجاد می شود و یا در مفصل بین کشکک و ران ایجاد می شود و معمولا هر دو زانو را درگیر می کند. درد به تدریج افزایش می یابد گاهی اوقات مفصل هنگام حرکت صدا می دهد و ورم دارد. در بیشتر موارد پا پرانتزی است و گاهی به شکل ضربدری است.

درمان

در موارد معمول بیماری که شدت درد متوسط است باید فیزیوتراپی شروع شود و عضله چهارسران تقویت شود. از گرما درمانی هم استفاده می شود.

گاهی اوقات تزریق داخل مفصلی هیدروکورتیزون انجام می شود.

آرتروز در مفصل زانو تخریب غضروف مفصلی  آرتروز زانوی پرانتزی یا ضربدری داخل زانو مفصل بین کشکک و ران درد پا پرانتزی  فیزیوتراپی عضله چهارسران تزریق داخل مفصلی هیدروکورتیزون کفی طبی با لبه خارجی فشار از ناحیه داخل زانو زانوبندهای با بار یک طرفه کنترل ثبات زانو آرتروزاستفاده از کفی طبی با لبه خارجی جهت برداشتن فشار از ناحیه داخل زانو توصیه شده است.

 

 

ضمنا از زانوبندهای با بار  یک طرفه جهت برداشتن فشار از ناحیه داخلی و یا خارجی زانو و کنترل ثبات زانو می توان در موارد حاد استفاده نمود.

آرتروز در مفصل زانو تخریب غضروف مفصلی  آرتروز زانوی پرانتزی یا ضربدری داخل زانو مفصل بین کشکک و ران درد پا پرانتزی  فیزیوتراپی عضله چهارسران تزریق داخل مفصلی هیدروکورتیزون کفی طبی با لبه خارجی فشار از ناحیه داخل زانو زانوبندهای با بار یک طرفه کنترل ثبات زانو آرتروزورزش های زانو جهت تقویت عضلات زانو جهت کنترل درد و کاهش سرعت آرتروز بسیار مفید است.

لینک دانلود

 

 

 

 

درمان جراحی

در مراحل  پیشرفته آرتروز که درد شدید و مداوم است می توان جراحی انجام داد . جراحی ها شامل :

 • آرتروسکوپی زانو
 • استئوتومی
 • تعویض مفصل و یا آرترودز هستند.

 

 

نوشته شده توسط : مدیریت
HAMID NAJAFI +98-9127153329