وبلاگ

کتاب آنالیز پوستچر و راه رفتن

Nullam euismod commodo

کتاب حاضر شامل فصول مختلفی آنالیز راه رفتن و اختلالات مربوط به راه رفتن مناسب دانشجویان پزشکی و توانبخشی می باشد

فایل دانلود کتاب

Clinical Disorder of posture and gait

کلینیک ارتوپدی تکنوفوت

نوشته شده توسط : مدیریت
HAMID NAJAFI +98-9127153329