وبلاگ

کتاب جیبی ارتوپدی اندام تحتانی کودکان

Nullam euismod commodo

کتاب جیبی ارتوپدی اندام تحتانی کودکان

کتاب حاضر کتابی کامل در زمینه بیماری های ارتوپدی اندام تحتانی کودکان می باشد و توضیحات کاملی در مورد نحوه شکل گیری پای کودکان در رحم مادر و بیماری های ارتوپدی اندام تحتانی ، نحوه درمان و استفاده از ارتزهای مختلف داده شده است

فایل دانلود

Podiatry

کلینیک ارتوپدی فنی تکنوفوت

نوشته شده توسط : مدیریت
HAMID NAJAFI +98-9127153329