وبلاگ

راهنمای تجویز ارتز های پا و کفی های طبی

Nullam euismod commodo

راهنمای تجویز ارتز های پا و کفی های طبی

کتاب حاضر در مورد نحوه تجویزارتز ها و کفی های طبی برای بیماران ارتوپدی اندام تحتانی و پا می باشد

فایل دانلود کتاب

Prescription Custom Foot Orthoses Practice Guidelines

کلینیک ارتوپدی تکنوفوت

نوشته شده توسط : مدیریت
HAMID NAJAFI +98-9127153329