وبلاگ

پروتز بالای زانو و انواع مفاصل زانو

Nullam euismod commodo

پروتز بالای زانو و انواع مفاصل زانو

 

در قطع از مفصل زانو از مفصل زانوی مصنوعی برای جبران حرکت مفصل زانو استفاده شود که در اینصورت مفاصل خاصی مانند مفاصل تک محور پای چوبی ،مفاصل قفل دار ،مفاصل فنر دار ،مفاصل پنوماتیک، مفاصل هیدرولیک، مفاصل هوشمند الکترونیکی دارند. در بسیاری موارد حرکت فرد کاملا طبیعی به نظر می رسد.

نکته مهم : فرد پس از چند هفته از قطع عضو باید با باند کشی پاهای خود را ببندد تا از ورم آن بکاهد ضمنا برخی حرکات ورزشی انجام دهد. لینک حرکات ورزش و باند پیچی ضمنا به محض خوب شدن زخم ها جهت گرفتن پای مصنوعی باید اقدام نماید تا از ضعیف شدن اندام ها جلوگیری نماید.

پروتز بالای زانو مفاصل زانو قطع از مفصل زانو مفصل زانوی مصنوعی پای چوبی مفاصل قفل دار مفاصل فنر دار مفاصل پنوماتیک مفاصل هیدرولیک قطع عضو باند کشی پاهای رابط زانو با سوکت سوکت ران مفصل پروتز افراد کهنسال. مفاصل فنر دار مفاصل ارزان تحرک زیادی ندارند و جوانان فعال و ورزشکار داشتن پیستون هوا مناسب ورزشکاران و سالمندان فعال  پنوماتیک حرکت نرمتر مفصل ثبات بیشتر تطابق بیشتر با حالت های راه رفتن قیمت بالا افراد جوان و اکتیو ارتوپدی فنی تکنوفوت پروتز بالای زانو از چند بخش اصلی تشکیل شده است :

پنجه

 ساق که از چوب یا پدیلن یا لوله فلزی است

رابط بین ساق و مفصل زانو

مفصل زانو

رابط زانو با سوکت

سوکت ران

 

مهمترین قسمت در پروتز بالای زانو و روی زانو مفصل پروتز است.

مفاصل پروتز زانو در طول سالیان مختلف پیشرفت زیادی داشته اند.

انواع مفاصل پروتز بالای زانو شامل :

مفاصل تک محور پای چوبی ،مفاصل قفل دار ،مفاصل فنر دار ،مفاصل پنوماتیک، مفاصل هیدرولیک، مفاصل هوشمند الکترونیکی 

در این قسمت توضیحاتی اجمالی در مورد این مفاصل زانو داده ایم:

پروتز بالای زانو مفاصل زانو قطع از مفصل زانو مفصل زانوی مصنوعی پای چوبی مفاصل قفل دار مفاصل فنر دار مفاصل پنوماتیک مفاصل هیدرولیک قطع عضو باند کشی پاهای رابط زانو با سوکت سوکت ران مفصل پروتز افراد کهنسال. مفاصل فنر دار مفاصل ارزان تحرک زیادی ندارند و جوانان فعال و ورزشکار داشتن پیستون هوا مناسب ورزشکاران و سالمندان فعال  پنوماتیک حرکت نرمتر مفصل ثبات بیشتر تطابق بیشتر با حالت های راه رفتن قیمت بالا افراد جوان و اکتیو ارتوپدی فنی تکنوفوت

 مفاصل تک محور :  

این مفاصل در پاهای اولیه چوبی به کار برده می شود . ساختار بسیار ساده ای دارند و فقط خم و راست می شوند.  امروزه از این مفاصل استفاده زیادی نمی شود.

 

 

 

 

پروتز بالای زانو مفاصل زانو قطع از مفصل زانو مفصل زانوی مصنوعی پای چوبی مفاصل قفل دار مفاصل فنر دار مفاصل پنوماتیک مفاصل هیدرولیک قطع عضو باند کشی پاهای رابط زانو با سوکت سوکت ران مفصل پروتز افراد کهنسال. مفاصل فنر دار مفاصل ارزان تحرک زیادی ندارند و جوانان فعال و ورزشکار داشتن پیستون هوا مناسب ورزشکاران و سالمندان فعال  پنوماتیک حرکت نرمتر مفصل ثبات بیشتر تطابق بیشتر با حالت های راه رفتن قیمت بالا افراد جوان و اکتیو ارتوپدی فنی تکنوفوت مفاصل قفل دار:

این مفاصل ساختار ساده ای دارند و دارای یک قفل دستی می باشند . حین راه رفتن مفصل زانو قفل است و فرد جهت نشستن می تواند با کشیدن کابل قفل د قفل آن را آزاد نماید تا خم شود. این مفاصل معمولا برای افرادی به کار می رود که نیاز به ثبات فراوان دارند مانند افراد کهنسال.

 

 

 

پروتز بالای زانو مفاصل زانو قطع از مفصل زانو مفصل زانوی مصنوعی پای چوبی مفاصل قفل دار مفاصل فنر دار مفاصل پنوماتیک مفاصل هیدرولیک قطع عضو باند کشی پاهای رابط زانو با سوکت سوکت ران مفصل پروتز افراد کهنسال. مفاصل فنر دار مفاصل ارزان تحرک زیادی ندارند و جوانان فعال و ورزشکار داشتن پیستون هوا مناسب ورزشکاران و سالمندان فعال  پنوماتیک حرکت نرمتر مفصل ثبات بیشتر تطابق بیشتر با حالت های راه رفتن قیمت بالا افراد جوان و اکتیو ارتوپدی فنی تکنوفوت مفاصل فنر دار:

در ساختار مفصل یک فنر قرار داده شده است. زمانیکه پروتز با زمین در تماس است به مفصل قفل است و به طور ناگهانی خم نمی شود. زمانیکه شخص پا ی خود را از زمین بلند می نماید مفصل آزاد شده و مفصل خم می شود .فنری که در مفصل وجود دارد کمک می نماید تا مفصل مجددا با یک سرعت خاص به حالت صاف در آید تا برای برخورد با زمین آماده شود.نکته مهم مفصل فنردار این است که می توان با تنظیم فشردگی فنر سرعت خم و راست شدن زانو را  تا حدی تنظیم کرد. مفاصل فنر دار مفاصل ارزان قیمت و مناسبی هستند .اغلب برای سنین بالا استفاده می شوند که تحرک زیادی ندارند و برای جوانان فعال و ورزشکار مناسب نیستند.

 

پروتز بالای زانو مفاصل زانو قطع از مفصل زانو مفصل زانوی مصنوعی پای چوبی مفاصل قفل دار مفاصل فنر دار مفاصل پنوماتیک مفاصل هیدرولیک قطع عضو باند کشی پاهای رابط زانو با سوکت سوکت ران مفصل پروتز افراد کهنسال. مفاصل فنر دار مفاصل ارزان تحرک زیادی ندارند و جوانان فعال و ورزشکار داشتن پیستون هوا مناسب ورزشکاران و سالمندان فعال  پنوماتیک حرکت نرمتر مفصل ثبات بیشتر تطابق بیشتر با حالت های راه رفتن قیمت بالا افراد جوان و اکتیو ارتوپدی فنی تکنوفوت مفاصل پنوماتیک:

ویژگی های مفاصل پنوماتیک شامل :

داشتن فنر که تنظیم حرکت را برعهده دارد

داشتن پیستون هوا که باعث می شود  حرکات مفصل به صورت نرمتر  انجام می شود

وزن کم

مناسب ورزشکاران و سالمندان فعال

 

مفاصل هیدرولیک :

پروتز بالای زانو مفاصل زانو قطع از مفصل زانو مفصل زانوی مصنوعی پای چوبی مفاصل قفل دار مفاصل فنر دار مفاصل پنوماتیک مفاصل هیدرولیک قطع عضو باند کشی پاهای رابط زانو با سوکت سوکت ران مفصل پروتز افراد کهنسال. مفاصل فنر دار مفاصل ارزان تحرک زیادی ندارند و جوانان فعال و ورزشکار داشتن پیستون هوا مناسب ورزشکاران و سالمندان فعال  پنوماتیک حرکت نرمتر مفصل ثبات بیشتر تطابق بیشتر با حالت های راه رفتن قیمت بالا افراد جوان و اکتیو ارتوپدی فنی تکنوفوت

مشابه مفاصل پنوماتیک بوده ولی به جای هوا از روغن سیلیکون استفاده شده است. بر خلاف مفصل پنوماتیک با سرد و گرم شدن هوا زیاد تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

ویژگی های مفاصل پنوماتیک شامل :

حرکت نرمتر مفصل

ثبات بیشتر

تطابق بیشتر با حالت های راه رفتن

 وزن زیاد

 قیمت بالا

مناسب برای افراد جوان و اکتیو

مفصل هیچگاه به صورت ناگهانی خم نمی شود

انواع پروتزهای مختلف در شرکت ارتوپدی فنی طراحی و ساخته می شود 

  09126758479

 

نوشته شده توسط : مدیریت
HAMID NAJAFI +98-9127153329